Climber Worldwide

Data Warehouse Automation ja TimeXtender

Tietovarastoja on käytetty vuosia – lähdedata eri järjestelmistä kootaan yhteen paikkaan talteen. Tyypillisesti tietovarastoja hallinnoidaan yrityksen IT:n kautta. Liiketoiminnan edustaja saavat pääsyn dataan näkymillä ja prosessoiduilla kyselyillä. Tämä lähtökohta sitoo datan käytön hallinnan IT-vetoiseksi. Tämä saattaa kuitenkin hankaloittaa ja hidastaa uusien tietolähteiden saamista analytiikan pariin, jolloin liiketoiminta ei suoranaisesti kykene vaatimusten mukaiseen vasteaikaa tai pysty suoriutumaan analytiikkatarpeissaan itsepalvelun-periaatteilla. Kenen pitäisi päästä dataan? Kenellä on rajoitettu pääsy? TimeXtender mullistaa käsityksenne itsepalvelu-tietovarastosta ja tiedon hallinnasta monimutkaisessa tietojärjestelmäviidakossa.

TÄTÄ ON Timextender:

Lisenssitarjous – Demo – lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja Qlik-tuotteista, ota yhteyttä! Aloitetaan yhteinen BI-matka!

BI Manager
JUSSI.SAARINEN@CLIMBER.FI
+358 407 567340

Jussi Saarinen

MANAGING DIRECTOR
KAUKO.METSAHOVI@CLIMBER.FI
+358 400 396371

Kauko Metsähovi