Climber Worldwide
Climber FI customer case Business Finland

Qlik Sense avaa näkymiä Business Finlandin innovaatiorahoitukseen

Business Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään sekä kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja. Business Finland syntyi vuonna 2018, kun Tekes ja Finpro yhdistyivät.

 

Kaksiportainen migraatio nosti Business Finlandin datan hyödyntämisen uudelle tasolle

Tekesin ja Finpron yhdistyttyä Business Finlandiksi toiminta muuttui entistä dynaamisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Tekesin vanha tietovarasto ei enää vastannut uudistuneen, globaalin toiminnan tarpeita. Tilalle tarvittiin hybriditietovarasto, jossa osa tiedosta on pilvessä ja luottamuksellinen aineisto sisäverkossa. Vuonna 2021 Business Finland käynnisti data platform -hankkeen vanhan tietovaraston uudistamiseksi. Sen osana päätettiin tehdä migraatio QlikView’stä Qlik Senseen. Samalla kilpailutettiin Qlik-raportoinnin konsultointityöt sekä raportointiympäristön ylläpito. Kilpailutuksessa Climberin tarjous teki vaikutuksen: ”Climberin valintaan vaikuttivat hinnan lisäksi osaaminen, referenssit ja kehittyneet menetelmät. Tarjouksessa piti kuvata myös asiantuntijoiden osamisen taso. Climberin tarjous todella vakuutti meidät”, toteaa Jouko Retti, Business Finlandin Data Engineer.

 

Climber vakuutti osaamisellaan

Business Finland teki samanaikaisesti siirtymän vanhasta tietovarastosta modernimpaan data platform -ratkaisuun toisen yhteistyökumppanin kanssa sekä Qlik Sense -migraation Climberin ohjauksessa. Samalla käytiin läpi liiketoiminnan muuttuneita tarpeita. ”Teimme tarkan suunnitelman siitä, missä järjestyksessä raportit migroidaan. Hallinnoimme tikettejä Jira-järjestelmässä, missä luotiin tiketit sekä datan latauksille että rinnakkaiset tiketit Climberille vastaavan raportin toteuttamiseksi. Toteutukset tehtiin aina kahden viikon sprintteinä, jonka aikana asioita työstettiin chat-kanavissa ja palavereissa”, kertoo Jouko Retti. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti: ”On helppoa antaa tunnustusta Climberille, sillä olemme olleet vaikuttuneita heidän osaamisestaan. Qlik Sensen arkkitehtuuri on hyvin tehokas ja nykyaikainen, ja Climberilla on osaavia ihmisiä. Konsultit, joiden kanssa olen työskennellyt ovat kaikki hyvin motivoituneita, ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä. Meillä Business Finlandissa on Climberista pelkästään positiivista sanottavaa.”

 

Monipuolinen raportointi tukee rahoituksen ohjausta ja seurantaa

Business Finland rahoittaa vuosittain suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten innovaatioita usealla sadalla miljoonalla eurolla. Valtion budjetista saatavat myöntövaltuudet täytyy käyttää vastuullisesti ja strategian mukaisesti. On tärkeää varmistaa, että yhteiskunta hyötyy tästä panostuksesta mahdollisimman paljon. ”Qlik Sense on meille tärkeä tiedolla johtamisen väline. Seuraamme sen avulla, paljonko rahaa on haettu, myönnetty ja varmistamme, että rahoitus kohdistuu halutulla tavalla. Qlik Sensessä on raportteja ja dashboardeja, joiden avulla seuraamme rahoituksen tuloksellisuutta ja vertaamme sitä meitä ohjaavaan Työ- ja elinkeinoministeriön tulossopimukseen”, Jouko Retti sanoo.

”Raporttien käyttäjillä on erilaisia työtehtäviä ja rooleja, joten myös tietotarpeet ovat erilaisia. Se ei ole ongelma, sillä voimme tarkastella dataa haluamallamme tavalla eri dimensioista, mihin Qlik Sense monipuolisena välineenä soveltuu erinomaisen hyvin. Vakioituja raportteja on parisenkymmentä. Ne sisältävät monipuolisia ryhmittely- ja suodatusvalintoja, jotka kattavat suuren osan tietotarpeista.

Käyttäjät voivat myös luoda omia, kustomoituja raporttejaan, varsinkin Vizlibin Custom Report -laajennusta käyttäen. Climber on toteuttanut meille raportteja, joissa Custom Report toimii ikään kuin pizzapohjana. Käyttäjä voi valita itse täytteet omaan pizzaansa – sarakkeet ja summakentät ja sijoittaa ne hiirellä haluamaansa järjestykseen ja tallentaa itselleen omaksi näkymäksi”, kuvailee Jouko Retti.

 

Laatua ja prosessin tehokkuutta

Business Finland käyttää Qlik Senseä myös rahoitusprosessin ohjauksessa: ”Rahoitusjärjestelmä muodostaa jatkuvasti virtaavan prosessin, johon meillä on oma kanban-näkymä. Koko monivaiheinen prosessi näkyy Qlik Sensessä visuaalisena ja helposti hahmotettavana. Vastuuhenkilöt näkevät heti, paljonko avoimia hakemuksia ja muita toimenpiteitä vaativia tapahtumia on eri vaiheissa”, sanoo Jouko Retti. Qlik Sense toimii myös asiakaspalvelua parantavana työkaluna. Sillä esimerkiksi seurataan, ovatko asiakkaille annetut palveluaikalupaukset toteutuneet ja onko maksatukset asiakkaille tehty ajoissa. ”Kanban-näkymä on parantanut sitä, että palveluaikalupaukset muistetaan antaa asiakkaille. Samaten prosessin läpimenoaikoja voidaan valvoa helposti. On tärkeää varmistaa, ettei missään vaiheissa suma seiso rahoitusprosessissa. Jo se, että tekemistä ja prosessin tehokkuutta ja laatua mitataan läpinäkyvästi, parantaa laatua.”

Tietoa Business Finlandista

 

 

Ota yhteyttä!

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793