Climber Worldwide

Strategia ja konsultointi BI-matkasi arvon maksimoimiseksi

Mihin kysymyksiin tarvitsette vastaukset? Mihin haluatte BI-matkan vievän yrityksenne? Meillä on syvä ymmärrys sekä kokemusta, jotka auttavat BI-matkanne kunnolla alkuun. Uusi BI-projekti alkaa aina yhteisellä workshopilla, jotta ymmärrämme liiketoimintamallinne sekä sen erityishaasteet ja –mahdollisuudet, ja opimme kuinka arvoa määritellään ja luodaan toiminnoissanne. Työmme perustuu tärkeimpien ja tukevien toimintojenne arvoketjuun. Yhteinen näkemyksemme määrittelee mistä matka kohti BI-arvon luomista pitäisi alkaa. Fokuksemme on datan laadun varmistamisessa, tehokkaassa päätöstenteossa ja tiedonhallintaprosesseissa, kun jalkautamme strategiaa arkeenne mittarien ja seurannan avulla. Liiketoimintakonsulttimme, joilla on laaja kokemus erilaisista toiminnoista ja toimialoista, ovat apunanne koko BI-matkan ajan.

VOIMME AUTTAA TEITÄ:

  • Tiedon vahvistamisessa
  • Tiedon arvioimisessa
  • Rakenteiden organisoimisessa
  • Tiedon laadun parantamisessa
  • Päätöksentekoprosessissa
  • Suunnittelussa ja seurannassa
  • Avainmittarimäärittelyssä

Informaation arviointi -työpajat

Informaation arviointi -työpajoissa, tai soveltuvuus tutkimuksessa, me tutkimme uudestaan datan keräämiseen, arviointiin ja levittämiseen liittyviä prosesseja organisaatiossanne. Onko organisaationne eri ryhmillä erilaiset versiot kaavioista ja KPI:stä? Käytättäkö paljon aikaa ja manuaalista työtä datan keräämiseen? Onko informaation levittäminen puutteellista tai informaation turvallisuus vaillinaista? Työpajan anti kootaan dokumenttiin, jossa on mukana ehdotukset siitä, kuinka informaation hallintaa voitaisiin parantaa.

BI-TYÖKALU ON JO, MUTTA TOIVOTTUJA TULOKSIA EI?

Kun BI-ratkaisu on kerran lanseerattu, alkaa pitkäjänteinen työ tiedon laadun ja saavutettavuuden parantamiseksi. Onko oikeilla ihmisillä pääsy tiedon pariin? Saavatko he vastauksia kysymyksiinsä? Onko data syötetty järjestelmään oikein? Toimivatko aplikaatiot tarkoituksenmukaisesti? Kun tuntuu, että on aika saada enemmän irti ratkaisusta, autamme teitä ottamaan seuraavaan askeleen. Yhdessä käymme läpi nykyisen BI-alustanne ja sisäiset prosessinne nähdäksemme mitä voimme kehittää, ja kuinka voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne nopeammin.

TIEDOLLA JOHTAMISEN –TYÖPAJAT

Tiedolla johtamisen – työpajoissa keskitymme yhteen tai useampaan liiketoiminta-alueeseen ja analysoimme niitä järjestelmien, datan, prosessien ja työntekijöiden näkökulmasta tunnistaaksemme haasteet sekä sen, kuinka voitte jatkaa BI-matkaanne kohti yhä parempia päätöksentekoprosesseja. Työpajan anti kootaan dokumenttiin, jossa on myös ehdotuksia siitä, kuinka edetä ja mitä priorisoida.

Ota meihin yhteyttä

Mika Ahtinen

BI Manager
mika.ahtinen@climber.fi
+358 40 715 4079

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340