Climber Worldwide

BI-ratkaisunne suunnittelu ja kehitys

Suunnittelemme ja kehitämme uusia BI-ratkaisuja Qlik alustalle. Kehitysprojekti alkaa aina workshopilla, jossa tarkoituksenamme on saada käsitys liiketoiminnastanne, seurantaprosesseistanne, siitä millaisia työntekijänne ovat ja millaisia tietolähteitä on saatavilla. Kun nämä perusasiat on määritelty, kehitysprosessi alkaa perustuen ketterään metodiin: Jaamme projektin pienempiin osiin. Jokaisella osaprojektilla on oma projektipäällikkö, sekä yksi tai useampi konsultti. Työskentelemme proaktiivisesti sekä läheisessä yhteistyössä asiakkaamme, eli teidän, kanssanne. Sen vuoksi asialle omistautunut projektitiimi on oleellinen myös teidän puolellanne. Teidän on hyvä valita projektille oma projektipäällikkönne, sovellusomistajat ja testikäyttäjät.

VOIMME AUTTAA TEITÄ:

  • Projektijohdossa
  • Toimialan ja liiketoimintojen kehystämisessä
  • Tietolähteiden integraatioissa
  • Tietomalliarkkitehtuurissa
  • Ohjelmoinnissa
  • Käyttöliittymäkehityksessä
  • Qlik Extensioneiden käyttöönotossa

KEHITYSPROSESSI – KUINKA SE TOIMII

Kaikki ratkaisut on kehitetty käyttäen prosessina ETL–rakennetta (Extract, Transform, Load), tai kuten me asian tulkitsemme ETA (Extract, Transform, Application), joka takaa tehokkaan yhteyden sinun ja lukuisten tietolähteiden ja järjestelmien välillä. Prosessi perustuu tietomalliin-kehitykseen, ja käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjän perspektiivistä. Käytämme yleisiä koodausstandardeja helpottaaksemme tulevia applikaatiomuutoksia. Ratkaisun laadunvarmistuksen tekee rutiininomaisesti itsenäinen konsultti projektin aikana. Jokaisen ratkaisun osan testaa ja todentaa toimivaksi omat testikäyttäjänne, jonka jälkeen teemme lisäykset ja uudelleen määrittelyt ennen valmiin ratkaisun jalkautusta. Lopullisen toimituksen yhteydessä saatte dokumentin, johon on koottu ratkaisun tarkoitus, sekä tekniset tiedot ja arkkitehtuuri, joilla se on rakennettu.

AIKA OTTAA SEURAAVA ASKEL?

Pitkäjänteisen BI-arvon luominen vaatii jatkuvaa kehitystä ja käyttäjien tarpeisiin vastaamista. Onko käyttäjien kysymyksiin vastattu? Voiko designia parantaa? Onko uusia datan lähteitä saatavilla? Puuttuuko joitakin toimintoja? Onko tullut uusia käyttäjiä uusine tarpeineen? Kehitämme jo olemassa olevia applikaatioita pidemmälle, jotta voitte maksimoida ratkaisunne arvon. Olipa kyse erityisistä toiminnoista tai valtavista muutoksista, me voimme auttaa teitä parantamaan nykyistä BI-ratkaisuanne.

Ota meihin yhteyttä

Lincoyan Kekki

Senior BI Consultant
lincoyan.kekki@climber.fi
+358 50 377 7463

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340