Climber Worldwide

Helppokäyttöistä ja nykyaikaista datanhallintaa Talendin avulla

Talend on modulaarinen ja helppokäyttöinen kokonaisratkaisu, joka yhdistää datan mistä tahansa lähteestä mihin tahansa kohdejärjestelmään. Se kattaa koko datanhallintaprosessin päästä päähän. Vuonna 2023 Talend yhdistyi Qlikiin, ja tämän myötä pääsimme mukaan toimimaan Talendin jälleenmyyjänä ja kumppanina. Autamme sinua Talendin kanssa, olipa käyttöympäristönäsi sitten oma palvelin tai pilvipalvelu, ja voimme suositella parhaita lähestymistapoja lisensoitiin.

Mikä on Talend?

Talend Data Fabric yhdistää ratkaisut datan integrointiin, datanhallintaan ja API-integraatioon. Se mahdollistaa monista eri järjestelmistä peräisin olevan datan yhdistämisen ja sen siirtämisen tietovarastoihin tai data lakeihin. Talend Data Fabric tarjoaa yli 900 liittymää pilvi- ja paikallisten datalähteiden yhdistämiseen ja kokoamiseen yhteen paikkaan, olipa se sitten jäsenneltynä tietovarastoon tai data lakeen.

Talend varmistaa, että datasi on helposti saatavilla ja laadukasta, jotta siitä olisi apua päätöksentekoon organisaatiossasi. Se yksinkertaistaa datan keräämisen kaikenlaisista järjestelmistä, sovelluksista ja tiedostoista sekä käyttää koneoppimista datan luokittelussa, profiloimisessa ja poikkeamien tunnistamisessa. Se tarjoaa myös Talend Trust Score – arvosanan, joka antaa kattavan kuvan datan tilasta ja luotettavuudesta.

Mitä sisältyy?

Talend on skaalautuva ja monipuolinen ratkaisu, joka tukee sekä paikallisia että pilvipohjaisia ja myös molempia hyödyntäviä hybridi-asennuksia.

 • Talend Data Fabric: Yhdistää datan integroinnin, eheyden ja hallinnan yhteen alustaan.
 • Talend Trust Score: Arvioi datan tilan — sen laadun, oleellisuuden ja suosion.

 

Tutki, muokkaa, hallitse ja jaa dataa Talendilla

Tietomäärän jatkuvasti kasvaessa yrityksillä on vaikeuksia hallita ja hyödyntää dataa tehokkaasti. Talend tarjoaa yksinkertaisen ja yhtenäisen alustan, joka tukee koko datan elinkaarta ja kaikkia käyttäjiä.

Datan integrointi

Liikuta dataa mistä tahansa lähteestä mihin tahansa kohdejärjestelmään millä tahansa nopeudella tai taajuudella:

 • Batch ja real-time -ratkaisut kaikista järjestelmistä kaikkiin kohteisiin yhdellä ja samalla alustalla
 • Low-code / no-code -ratkaisut drag-and-drop -toiminnallisuudella
 • Vakiovarusteena tuhansia connectoreita mm. Snowflake

Datan laatu ja hallinta

Luo luottamus dataan varmistamalla sisällön laadukkuus, tarkkuus ja määrittelyjenmukaisuus:

 • Talend tarjoaa tarkkaa datan jakamisen hallintaa, sensitiivisyysluokitteluita, datan seuranta ja lineage, sensitiivisen datan anonymisointia
 • Talend Trust Score™, sisäänrakennetut datan laadun indikaattorit
 • Itsepalvelu-SaaS-sovellukset organisaationlaajuiseen datan valvontaan ja seurantaan

Sovellus- ja API-integraatio

Sync and share data with consumers across the organisation seamlessly at scale:

 • Sovellusten jatkuva synkronointi tapahtumapohjaisen arkkitehtuurin avulla
 • API-palvelut turvallisten ja käyttäjäystävällisten rajapintojen suunnitteluun
 • Sisäänrakennettu automaatioiden hallinta

Tyypillisiä käyttötapauksia

Tietokannasta tietokantaan synkronointi

 • Reaaliaikaista datanjakelua analytiikkaan ja raportointiin
 • Vanhojen järjestelmien modernisointi: Datan kopiointi perinteisistä mainframe-järjestelmistä kustannustehokkaampiin datavarastoihin

Tietovarastojen modernisointi / Data Lake -automatisointi

 • Talend luo automaattisesti tarvittavat SQL-lausekkeet tietovarastojen ja data lakejen rakentamiseen, datan populointiin ja manipulointiin

Operatiivinen datan muunnos

 • Datan käsittely määriteltyjen business-sääntöjen perusteella osana dataputkea lähteestä raportointikerrokseen, analytiikkaan ja datatietelijöiden jatkojalostukseen

Talend - Stitch Icon

Stitch

Get your data where you need it, in just a few clicks

Talend - Data Integration Icon

Data Integration / Pipeline Designer

Built for modern data engineering

Talend - Data Quality Icon

Data Quality

Bring trust into your data-centric processes

Talend - Data Inventory Icon

Data Inventory

Capture data intelligence at first sight

Talend - Data Preparation Icon

Data Preparation

Involve business teams to focus on analytics & insights

Talend - Data Stewardship Icon

Data Stewardship

Enable your entire organisation to ensure trusted data

Talend - Data Catalog Icon

Data Catalog

Create a single source of trusted data

Talend - API Icon

API & Application Integration

Industrialize API implementation at scale

Talend - CDC Icon

Change Data Capture

Real-time data replication

QLIKIN DATAN INTEGRAATIOT JA TALENDIN DATA FABRIC

Qlikin datan integraatiot ja Talendin Data Fabric tarjoavat markkinoiden parhaan kokonaisratkaisun vastaamaan kaikkiin datan integrointitarpeisiisi. Tämä yhdistää Qlikin johtavan analytiikkaratkaisun tarjoten asiakkaille täydellisen kokonaispaketin data-analytiikkaan miltei reaaliaikaisen datan replikointien ja tietovarasto-/data lake -automaatioiden avulla.

Climber Qlik Talend Data Solutions

Ota Talend käyttöön luotettavan kumppanin kanssa

Talendilla on helppo hinnoittelumalli, joka voidaan räätälöidä vastaamaan liiketoimintatavoitteitasi. Ota yhteyttä – sovitaan demo ja keskustellaan lisenssivaihtoehdoista.


Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793