Climber Worldwide

Konseptimme – Työntekijät ensin

Olemme huomanneet, että tiedolla johdettujen organisaatioiden päättäjät tekevät parempia liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Mutta tietovetoiseksi ei muututa yhdessä yössä. Tiedolla johdetussa organisaatiossa päätöksenteko hyödyntää kaikkea mahdollista saatavilla olevaa dataa, ja näin ollen päätökset perustuvat faktoihin. Business Intelligence -aikaan johtava tie on pitkähkö ja alkaa käyttäjistä. Tie kannattaa taittaa, sen nimi on Creating Intelligent Business.

Creating intelligent business

Creating Intelligent Business on lähestymistapamme. Tiedämme, ettei kukaan tunne organisaatiota paremmin, kuin sen työntekijät. Mutta onko heillä pääsy oikeaan tietoon, jotta he voivat tehdä oikeita päätöksiä? Dataa on täydennettävä taidolla ja kokemuksella, jotta syntyy syvää ymmärrystä. Rajoitettu pääsy dataan tuottaa rajoitetusti tilaa johtopäätöksille.

Ratkaisumme avaavat nopean ja helpon pääsyn kaikkeen saatavilla olevaan dataan, jotta työntekijänne voivat keskittyä datan analysointiin sen keräämisen sijaan. Vapautetaan työntekijöidenne koko kapasiteetti!

USKALLA LUOTTAA DATAAN

Tietovetoinen kulttuuri on rakennettu systeemeille, tiedolle, prosesseille ja ihmisille. Sellainen kulttuuri kaipaa tapoja, jotka kokoavat ja helpottavat datan visuaalisia analyysejä sisäisistä ja ulkoisista lähteistä. Yhtä lailla kaivataan prosesseja, jotka takaavat datan laadun. Myös prosessit sen suhteen, kuinka työntekijät ovat vuorovaikutuksessa datan kanssa ja tekevät päätöksiä dataan perustuen, ovat tarpeen.

TIETOVETOINEN (ENG. DATA DRIVEN) KULTTUURI

Kun ratkaisun kaikki osat ovat käytössä, organisaatiolla on yhteinen kuva yhteneväiseen dataan perustuvista toimenpiteistä ja yleisistä mitattavista indikaattoreista. Kaiken datan kerääminen yhteen systeemiin ja sen tekeminen saavutettavaksi koko organisaatiolle, vaalii objektiivisuuden kulttuuria, läpinäkyvyyttä ja intoa. Tiedon paikkansapitävyyteen voi luottaa, ja tehdä päätökset sen turvin.

AJATTELE ISOSTI, ALOITA PIENESTI

BI-matkan tavoite on loksauttaa neljä asiaa paikoilleen ja saavuttaa tietovetoinen lähestymistapa koko organisaatioon. Mutta matkan on alettava jostakin, mieluiten sieltä missä tarve on suurin. Me katsomme organisaatioita arvon tuottamisen perspektiivistä, uppoudumme bisnesmallisi toimintaan ja aloitamme alueelta, jossa BI voi tuottaa eniten arvoa. Ehkä suurin tarve on kalliiden inventaarioiden taholla, aikaa nielevässä talousraportointiprosessissa tai ymmärryksen lisäämisessä sen suhteen, mitkä asiat vaikuttavat myyntimarginaaleihin. Sitten jatkamme tarpeidenne mukaisesti, lisäten potentiaalia liiketoiminnan muille alueille.

ARVON KASVATTAMINEN AJAN KANSSA

Kun BI-ratkaisu on kerran lanseerattu, alkaa pitkäjänteinen työ tiedon laadun, käyttäjäkokemuksen ja saavutettavuuden parantamiseksi. Tuo kaikki parantaa käytettävyyttä ja auttaa ratkaisun kehittämisessä yhä paremmaksi. Onko oikeilla ihmisillä pääsy tiedon pariin? Onko ratkaisu helppokäyttöinen? Saatteko arvoa, jota odotitte?

HYVÄ LAATU KASVATTAA ITSELUOTTAMUSTA

Lähtökohtamme on järjestelmät, data, prosessit ja ihmiset – optimoimme ratkaisunne arvon ja investoinnin. Tarjoamalla parasta laatua me myös kasvatamme luottamusta omaan dataanne ja panostamme yrityksenne sisäiseen sitoutumiseen. Sitten teillä on kaikki ainekset, joita tarvitaan faktoihin perustuvaan päätöksentekoon. Nuo päätökset tulevat ajamaan yritystänne eteenpäin.

Ota meihin yhteyttä!

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793

Mika Ahtinen

BI Manager
mika.ahtinen@climber.fi
+358 40 715 4079