Climber Worldwide

Avain omaan tarinaan

Yrityksenne yhteenkoottu data kertoo tarinaa, ja me varustamme teidät työkaluilla, joilla saatte tarinanne avattua. Teemme tiedosta ymmärrettävää, osoitamme tietolähteet sekä sen, kuinka data on sidoksissa bisnekseenne. Näin luomme kartan, joka ohjaa teitä parantamaan toimenpiteitänne. Tätä kutsutaan termillä Business Intelligence. BI-ratkaisumme kattavat kaiken infomaation jota tarvitsette, johtaaksenne yrityksenne faktoihin perustuvan päätöksenteon aikaan.

TARINA BI-AJATTELUN TAKANA

Business Intelligence, tai BI, on dataan luottamista, ja sen käyttämistä päätöksenteon pohjana yrityksen johdossa. Klassinen esimerkki on maaliskuulta 1939, jolloin London Transport kartoitti lontoolaisten matkustusreitit keräämällä ja manuaalisesti tarkistamalla 4 miljoonaa metrolippua. Tulokset muovasivat uuden infrastruktuurin perusteet.

OMAA DATAA KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ

Neljä miljoonaa lippua on paljon, eritoten silloin, kun ne on käytävä manuaalisesti läpi. Mutta vaiva ei ole mitään verrattuna siihen tiedon määrään, jota organisaatiot tuottavat tänä päivänä. Big datan muuntaminen hyödylliseksi informaatioksi vaatii business intelligence -työkaluja, joilla saa otteen yrityksen omasta datasta. Rakennamme BI-ratkaisumme Qlik Analytics -alustan päälle. Alusta käyttää assosiatiivista arkkitehtuuria dataa koostaessaan ja asettaa datan oikeaan kontekstiin. Näin liiketoiminnastasi luodaan reaaliaikainen kokonaiskuva. Tulokset voi näyttää toteen ja niitä voi analysoida syvällisesti.

Maaliskuun 8.päivä vuonna 1939: 4 miljoonan kerätyn metrolipun lajittelua Lontoossa. Lippujen analysointi vei kuusi kuukautta.

VISUALISOINNIN VOIMA

Business Intelligence -työkalut organisoivat ja esittävät datan visuaalisesti, jotta se on helppo käydä läpi ja analysoida monella tasolla. Tämä auttaa ymmärtämään syyn esimerkiksi korkeampiin inventointikustannuksiin ja alhaisempiin myyntilukuihin tai osoittamaan vaikkapa kuinka markkinointi todella tuottaa pääoman tuottoastetta investoinneissa (ROI). Historiallinen esimerkki siitä, mitä voi saavuttaa visuaalisella datan analysoinnilla, on “Death in the well”. Suuren koleraepidemian yhteydessä Lontoossa vuonna 1854, fyysikko John Snow, joka myöhemmin tunnettiin epidemiologian keksijänä, todisti tutkimuksessaan taudin leviävän veden välityksellä. Hän pinosi tautitapaukset kartalle ja osoitti kuinka epidemia yhdistyi Broad Streetin vesipumppuun, jonka vesi oli jäteveden saastuttamaa.

Tohtori John Snow paikallisti koleraepidemian lähteen Broad Streetin vesipumpulle Lontoossa vuonna 1854 käyttämällä visuaalista data-analytiikkaa.

OIKEAT KYSYMYKSET TUOTTAVAT OIKEITA VASTAUKSIA

John Snow pystyi paikantamaan koleran lähteen keskittymällä yhteen näkökulmaan, kotitalouksien vesijärjestelmään, ja sulkemalla pois muut tekijät kuten sään, ylikansoituksen, ammatin ja oireet. Samalla tavoin esittämänne kysymykset toimivat lähtöpisteenä, kun kehitämme yrityksellenne juuri oikeaa BI-ratkaisua. Kehitysprosessimme perustuu DAR-konseptiin, eli yhdistämme mittareiden ja yksityiskohtaisten analyysien seurannan. Älykkäät, kustomoidut käyttöliittymämme visualisoivat mittarit, jolloin voitte seurata liiketoimintoja reaaliaikaisesti. Työkalujen avulla voitte myös sukeltaa syvälle mittareiden takana olevaan informaatioon, jotta ymmärrätte mitkä kaikki asiat niihin vaikuttavat. Informaatiota voi koota myös raportteihin ja jakaa sisäisesti.

OTA MEIHIN YHTETTÄ!

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793