Climber Worldwide

Yrityksillä on kasvava tarve käsitellä ajantasaista ja täsmällistä tietoa integroiduissa näkymissä, ja tehdä niiden pohjalta kehittyneempiä analyysejä ja hyödyntää dataa proaktiivisessa päätöksenteossa. Dataintegraatio nopeuttaa ja automatisoi tiedonkeruun prosesseja, antaa reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnan tehosta ja auttaa siten analytiikkatyökaluja tuottamaan syvällistä ymmärrystä liiketoiminnasta päätöksenteon pohjaksi. Kun ajantasainen tieto on valmiina analysoitavaksi ilman erillistä ohjelmistokehitystyötä, yritys pysyy koko ajan askeleen edellä.

Climber - QDI, Qlik Data Integration Platform

MITÄ ON DATAINTEGRAATIO?

Dataintegraatiossa yhdistetään tietoa monista eri lähteistä yhtenäiseen näkymään, josta tietoa voidaan hyödyntää analytiikan ja eri sovellusten tarpeisiin. Data Pipeline takaa katkeamattoman datan siirron ja pääsyn aina ajantasaiseen tietoon.

“Digitalisaation aikakaudella menestyminen edellyttää, että yrityksen henkilökunnalla on nopea pääsy tuoreeseen ja täsmälliseen tietoon. Qlikin DataOps-lähestymistapa nopeuttaa merkittävästi reaaliaikaisen, analysointikelpoisen tiedon keruuta ja saatavuutta halutussa pilviratkaisussa automatisoimalla tietovirrat (Change Data Capture), tiedon jalostuksen, luetteloinnin ja julkaisun.” – Qlik

Dataintegraation avulla sisäisissä järjestelmissä olevaa tietoa voidaan hyödyntää analytiikassa ja sovelluksissa ilman erillistä ohjelmistokehitystyötä.

Esimerkkejä:

  • Analytiikka perustuu tuoreimpaan saatavilla olevaan tietoon – ilman yöllisten tietovarastopäivitysten odottelua
  • Verkkokaupat saavat heti tiedon varastotilanteesta, eikä sisäverkkoon tarvitse luoda pääsyä ulkopuolisille.

Qlik Data Integration tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut reaaliaikaisen Data Pipelinen pystyttämiseen ja kattaa datan lukemisen tietolähteistä, tiedon replikoimisen ja data-altaiden ja -varastojen automatisoinnin. Lisäksi Data Catalog tuo datan haluttuun työkaluun itsepalveluanalytiikkaa varten. Ratkaisu toimii saumattomasti yhteen sekä sisäisten tietokantojen että isojen pilvipalveluiden tarjoajien kanssa.

QLIK DATA INTEGRATION PLATFORM – TIEDONKERUUSTA LUETTELOINTIIN YHDELLÄ ALUSTALLA

Data Integration alkaa tiedon luennalla, ETL-kartoituksella ja tiedon muuntamisella. QDI hoitaa nämä prosessit yhdellä alustalla, joka toimii saumattomasti on-premise- ja pilviratkaisuiden välillä.

  • Qlik Replicate: Datan replikointi ja luenta
  • Qlik Compose: Nopeuttaa analysointivalmiiden tietorakenteiden luontia
  • Qlik Data Catalog: Nykyaikainen tiedon hallinta ja luettelointi.

Qlik Replicate

Qlik Replicate (aiemmalta nimeltään Attunity Replicate) tarjoaa optimoidun datan luennan monista eri tietolähteistä ja alustoilta sekä saumattoman integraation suurimpien big datan analytiikka-alustojen kanssa. Replicate mahdollistaa massareplikoinnit ja reaaliaikaisen, inkrementaalisen replikoinnin CDC:n (Change Data Capture) avulla. Ainutlaatuinen ”zero-footprint” -arkkitehtuuri poistaa kriittisten järjestelmien ylimääräiset kustannukset sekä takaa tiedonsiirrot ja tietokantapäivitykset ilman käyttökatkoksia.

Qlik Replicate tukee monia eri lähteitä ja alustoja ja tiedon synkronointia on-premise- ja pilviympäristöjen välillä. Tuettaviin ympäristöihin kuuluu datavarastoja ja legacy-järjestelmiä kuten Oracle, SQL, Teradata, IBM Netezza, Exadata, AWS, Azure, Google Cloud, Cloudera, Confluent, SAP sekä IMS/DB, DB2 z/OS ja RMS.

MIKÄ ON CDC (CHANGE DATA CAPTURE)?

Change Data Capture tarkoittaa prosesseja ja teknologioita, jotka liittyvät tietokantaan tehtyjen muutosten tunnistamiseen ja tallentamiseen. Qlik Replicate lukee tietokantalokia ja tallentaa jatkuvasti kaikki muutokset ilman lähtöjärjestelmän tietokantaserverille tehtäviä asennuksia. Ainutlaatuinen toteutus takaa reaaliaikaisen tiedon replikoinnin heikentämättä lähdetietokannan suorituskykyä.

CDC mahdollistaa tietovarastoon tehtyjen muutosten inkrementaalisen latauksen tai reaaliaikaisen striimauksen, niin ettei tarvita massapäivityksiä ja hankalia eräajoja. Sitä voidaan käyttää myös reaaliaikaisten BI-raporttinäkymien populointiin, datan synkronointiin maantieteellisesti hajautetuissa järjestelmissä ja tietokantamigraatioiden toteuttamiseen ilman käyttökatkoja.

Qlik Compose

Qlik Compose automatisoi ja optimoi data-altaiden ja -varastojen luonnin ja operoinnin. Helpon käyttöliittymän avulla voidaan suunnitella oman tietovaraston tai tietoaltaan, transformaatiot ja tiedonsiirron lähteestä tietoaltaaseen, tietovarastoon tai datamarttiin ilman ohjelmistokehitystyötä. Samalla voidaan hyödyntää parhaita käytäntöjä sekä hyväksi havaittuja suunnittelumalleja. Qlik Compose vähentää merkittävästi dataprojekteihin kuluvaa aikaa, kustannuksia ja riskejä sekä on-premise- että pilviratkaisuissa. Qlik Replicaten avulla data-altaan ja datavaraston tiedot päivittyvät jatkuvasti ilman yöllisiä eräajoja.

Qlik Compose on alustariippumaton ja se toimii niin monilla on-premise -tietokannoilla, kuten SQL Server, Oracle, DB2 ja SAP Hana, pilvialustoilla kuten Azure, Amazon, Google Big Query, Snowflake ja Databricks, ja data-altaissakin kuten Cloudera tai Hortonworks.

Qlik Catalog

Itsepalveluanalytiikka edellyttää, että käyttäjillä on pääsy tietoon, että tieto on löydettävissä ja että sen elinkaari (tiedon alkuperä ja sen liikkuminen) sekä laatu ovat nähtävissä.

Qlik Catalogin avulla voidaan etsiä tietolähteitä, taulukoita, kenttiä ja kuvauksia ostoskorityylisesti käyttöoikeuksien mukaan. Se näyttää tiedon elinkaaren, profiloinnin, suosittuuden, yhdenmukaisuuden ja laadun sekä näytteen saatavilla olevista tiedoista. Qlik Catalogissa voi valita halutun tiedon, avata sen saman tien ja löytää datasta merkityksiä yrityksen käyttämässä BI-työkalussa kuten Qlik, Tableau tai Power BI.

OLETKO VALMIS OTTAMAAN QLIK DATA INTEGRATIONIN KÄYTTÖÖN?
OTA YHTEYTTÄ, VALITAAN YHDESSÄ YRITYKSELLENNE SOPIVIN TOTEUTUS!


Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793