Climber Worldwide
Climber FI Client Case Exel

Läpinäkyvyyttä Qlik Sensen avulla – Climber modernisoi Exel Compositesin raportoinnin

 

Raportointi nykypäivään

Johtava ja kansainvälinen komposiittiteknologiayhtiö Exel Composites on tehnyt Climberin kanssa yhteistyötä vuodesta 2018 lähtien. Exel Composites päivitti globaalia ERP:iään, ja järjestelmän tueksi haluttiin moderni data-analyytikan työkalu.

”Meillä oli aiemman ERP-päivityksen yhteydessä rakennettu analysointityökalu, jota käyttivät enimmäkseen controllerit, mutta halusimme tuoda raportoinnin nykypäivään”, Exel Compositesin Group Business Controller Juha Holappa kertoo.

Exel Composites valitsi järjestelmäksi Qlik Sensen ja kumppaniksi Climberin osaamisen, referenssien ja paikallisten konsulttien takia.

”Climberin konsultit pääsivät nopeasti syvälle järjestelmiimme ja toimintatapoihimme ja ymmärsivät, miten data virtasi järjestelmässä ja mitkä olivat avainkohtia. Tämä oli hienoa!”

 

Myynnin raportointia ja tuotannon seuraamista

Exel Composites on käyttänyt Qlik Senseä kansainvälisen tuotantonsa analysointiin ja seurantaan sekä myynnin raportointityökaluna.

”Haaste on ollut, että osassa maissa on ollut erilaisia paikallisia toimintatapoja ja käytetty eri järjestelmiä. Qlikillä huomasimme aiempaa helpommin eroavaisuuksia tehtaiden välisissä tunnusluvuissa. Esimerkiksi eri maiden tehtaissa on käytetty lähtöjärjestelmää eri tavoilla ja kirjauksia tehty eri tyyleillä. Poikkeamat ovat jääneet paremmin haaviin, ja niihin on ollut helpompi puuttua”, Holappa kuvailee.

Korona-aikana etenkin tilauskertymiä on seurattu tavallista tarkemmin.

”Tässä erikoistilanteessa kehittyneempi raportointijärjestelmä on mahdollistanut säännöllisemmän seurannan. Seurantaa olisi hankalampi tehdä, jos tietoja pitäisi kerätä manuaalisesti eri lähteistä. Emme voisi päivittää tilannetta tällaisella frekvenssillä ilman Qlik Senseä”, Holappa kommentoi.

Exel Compositesin Quality Engineer Petri Helske kuvailee Qlik Sensen hyödyntämistä tuotannon näkökulmasta.

”Voimme hakea Qlik Sensestä kaiken tuotannon tuottaman datan ja muokata sitä haluamaamme muotoon. Minkälaisia raportteja kaipakaan, käytännössä mitä tahansa tietoa voi yhdistellä ja tarvittavan tiedon saa. Saamme haettua tietoa nopeammin ja joustavammin kuin ERP:istämme”, Helske toteaa.

Helske kertoo esimerkkejä Qlik Sensen avulla tehdyistä raporteista.

”Olemme voineet tehdä valmiita raportteja, jotka ennen teimme käsin. Tärkeimmät Qlik Sensellä seuraamamme asiat ovat hukka ja tuotetut metrit. Pystymme helposti katsomaan päivä-, viikko- tai kuukausitasolla, mihin suuntaan hukka on kehittynyt ja mitkä ovat olleet ongelmakohdat. Näemme myös kaikki hyvät ja huonot tuotetut metrit, kilot ja vastaavat, joista voimme tehdä erilaisia graafeja halutessamme. Esimerkiksi on helppo katsoa, miten linjat ovat lähteneet pyörimään tai mitä eri vuoroissa on tehty. Qlik Sensen avulla pystyy tunnistamaan trendejä, nopeasti tekemään vertailuja esimerkiksi eri ajankohdista ja puuttumaan ongelmakohtiin.”

 

Globaaliin toimintaan ja myynnin analysointiin läpinäkyvyyttä

”Qlik Sense on hyvä työkalu raportointiin ja seurantaan. Olemme saaneet Qlikin avulla ERP:istämme enemmän irti: se on havainnollistanut ja visualisoinut tietoja. Qlik on mahdollistanut, etteivät pelkästään controllerit käytä työkalua, vaan bisnesihmiset voivat itsenäisesti pyöritellä lukuja. Qlikistä on tullut myyntijohdolle ja isolle osalle myyjistä päivittäiskäytössä oleva työkalu, josta seurataan esimerkiksi tilauksia ja laskutusta sekä tarkastellaan niitä eri näkökulmista. Enää ei tarvitse jokaista lukua kysyä erikseen paikallisilta controllereilta”, Holappa kuvailee.

Miksi valita Qlik Sense & Climber?

Holappa tiivistää Qlik Sensen hyödyt.

”Qlik Sensestä näkee yhdestä paikasta kokonaisuuden, eikä tarvitse ajaa lukuja eri järjestelmistä ja kasata niitä Excelissä yhteen. Se on isoin hyöty, ja juuri mitä tavoittelimmekin. BI-järjestelmä maksaa investointinsa nopeasti takaisin, kun sen avulla tekee muutaman hyvän päätöksen, esimerkiksi hinnoitteluun tai myyntiin liittyen. Qlik Sense mahdollistaa läpinäkyvyyden, asioiden harmonisoimisen, ennakoimisen ja reagoinnin. Olemme saaneet yhtenäisempiä toimintatapoja ja käytäntöjä sekä hyötyjä.”

 

Helske kuvailee Qlik Sensen parhaita puolia.

”Muutamalla klikkauksella saa helposti ja nopeasti juuri haluamansa tiedon. Tarvittaessa saa staattisia raportteja, mutta niitä voi myös helposti muokata. Tiedot on myös helppo muuttaa kaavioiksi, ja raporttien tekeminen on yksinkertaista – konsulttia ei välttämättä tarvitse avuksi. Olemme myös saaneet yhdenmukaistettua tekemistä kansainvälisestä näkökulmasta, Qlik Sensen avulla raportit ovat yhtenäiset. Johdon on helppo vertailla eri yksiköiden tuloksia ja lukuja. Historiatietoihin on myös helppo päästä ja halutessaan voisi tehdä dashboardin kaikkien tehtaiden luvuista.”

Helske ja Holappa kiteyttävät olleensa hyvin tyytyväisiä Climberiin.

”Olen saanut hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Emme ole itse asiantuntijoita, ja he osaavat kokemustensa perusteella selittää asioita ja syy-seuraussuhteita niin, että niitä osaa käsitellä, sekä antaa suosituksia raportoinnin suhteen, jotta voimme tehdä päätöksiä”, Helske kertoo.

”Palvelu on ollut hyvää ja nopeaa. Climberilla näkyy ja korostuu asiakaslähtöisyys ja -ymmärrys. Olemme kokeneet olevamme tärkeitä heille”, Holappa summaa.

Ota yhteyttä!

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Mika Ahtinen

BI Manager
mika.ahtinen@climber.fi
+358 40 715 4079