Climber Worldwide

Kaikki mukaan

Työntekijöidenne käsissä ratkaisusta tulee enemmän kuin työkalu ja informaatio muuttuu oivalluksiksi. Sen vuoksi jalkautuksella ja ihmisten totuttamisella ratkaisun käyttöön, on suuri rooli BI-matkalla. Koulutuksilla ja säännöllisellä seurannalla voimme taata, että työntekijänne käyttävät ratkaisua mahdollisimman laajasti, saavat vastauksia kysymyksiinsä ja heidän muutostoiveensa on dokumentoitu ja niiden pohjalta on toimittu.

Kuinka se toimii – jatka tästä

Climberin BI-ratkaisuihin sisältyy aina käyttäjien opettaminen, sekä olemassa olevien applikaatioiden esittely uusille käyttäjille. Jatkuva opastus on avainasemassa ratkaisun käyttäjäkokemuksen parantamisessa sekä sen mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Järjestämme myös koulutusta omille sovelluskehittäjillenne, jolloin rakennamme applikaatioita yhdessä. Koulutukseemme sisältyy myös kehitysohjeita ja muuta koulutusmateriaalia.

VOIMME AUTTAA TEITÄ:

  • Pääkäyttäjä- ja kehittäjäkoulutuksissa
  • Loppukäyttäjien kouluttamisessa
  • Qlik-ympäristön valvonnassa
  • Qlik-lisensointi kysymyksissä
  • Jatkokehittämisessä
  • Sovellusten versiohallinnassa

TYÖNTEKIJÄT JOHTAVAT MATKAA ETEENPÄIN

Kun ihmiset kerran alkavat käyttää BI-ratkaisua, on aika jälleen myös oppia. Kaipaako design viilaamista? Tukeeko käyttöliittymä prosessia? Onko oikeilla ihmisillä sisäänpääsy? Onko informaatiovirta looginen? Käytetäänkö ratkaisua tarkoituksenmukaisesti? Säännöllisissä Qlik-ohjausryhmätapaamisissa käymme läpi palautetta ja katsomme ratkaisua kriittisesti tehdäksemme siitä jälleen entistä paremman. Näin ylläpidämme käyttäjien sitoutumista ja rohkaisemme ratkaisun levittämiseen sisäisesti.

ONKO KÄYTTÄJIÄ VAIKEA SITOUTTAA?

Onko teillä Qlik-ratkaisu, jota ei käytetä kuten olitte ajatelleet? Kun ratkaisu, jossa on yksi tai useampi applikaatio, on saatu valmiiksi, saattaa haasteeksi muodostua ihmisten haluttomuus käyttää sitä. Syynä saattavat olla priorisointikysymykset, käytön epävarmuus tai mielenkiinto. Toimiiko käyttörajaukset oikein? Onko oikeilla ihmisillä pääsy ratkaisuun? Onko teidän löydettävä uusia tapoja levittää informaatiota organisaationne sisällä? Autamme teitä ratkomaan haasteita ja löytämään uusia tapoja käyttäjien innostamiseksi, jotta saisitte maksimoitua olemassa olevan ratkaisunne hyödyt.

Ota meihin yhteyttä

KAUKO METSÄHOVI

Managing Director
kauko.metsahovi@climber.fi
+358 40 039 6371

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0893