Climber Worldwide

Qlik Sense – pilvilähtöinen data-analytiikkaratkaisu

Tehokkaan data-analytiikan ytimessä on liiketoiminnan ja IT-toimintojen saumaton yhdistäminen. Sujuvuutta tukee osaltaan se, että nykyään yhä useammat yritykset kehittävät teknologioitaan pilvilähtöisesti. Qlik Sense Cloud on pilvipohjainen Business Intelligence -ratkaisu, joka tarjoaa alansa parhaat, skaalautuvat analytiikkaominaisuudet. Alusta antaa organisaation kaikille työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää dataa ja tehdä datapohjaisia päätöksiä Qlik Sense– ja QlikView-sovellusten avulla – molemmat samassa selainnäkymässä. Samalla ratkaisu säästää IT-osaston erillisiltä ohjelmistoasennuksilta ja käyttöönotoilta vaarantamatta silti ratkaisun suorituskykyä. Qlik Cloud tarjoaa helppoa ja kätevää BI-analytiikkaa. Katso lyhyt esittelyvideo.

– MIKSI VALITA QLIK CLOUD? –

KEHITÄ JA KÄYTÄ DATA-ANALYTIIKKASOVELLUKSIA QLIKIN YLLÄPITÄMÄSSÄ PILVESSÄ

Qlik Cloud tukee siirtymää pilvilähtöiseen teknologia-ajatteluun. Qlik Sense mahdollistaa Qlik-sovellusten kehittämisen, päivittämisen ja käyttämisen kaikissa vaiheissaan – kätevästi Qlikin ylläpitämässä Qlik Cloud -pilvipalvelussa. Palvelun voi ottaa käyttöön joko erillisenä kokonaisuutena tai osana monipilviratkaisua, joka perustuu single subscription -lisenssimalliin. Skaalautuvaa alustaa pääsee käyttämään helposti mistä tahansa. Se myös tarjoaa Qlikin uusimmatkin toiminnallisuudet ilman ohjelmistopäivityksiä.

Climber FI Qlik SaaS Graphic

PILVIALUSTA KÄYTTÖÖN PAIKASTA RIIPPUMATTA

Qlik Cloud on riippumaton alusta, jonka voi liittää lähes mihin tahansa IT-järjestelmään. Alustan arkkitehtuuri on suunniteltu tukemaan organisaation olemassa olevaa infrastruktuuria ja mahdollistamaan käytössä olevien teknologioiden ja lähdejärjestelmien hyödyntämistä myös jatkossa.

KAKSI KÄYTTÖÖNOTTOMALLIA:

  1. Kokonaisvaltainen Cloud: Kaikki toiminnallisuudet Qlik Cloud -pilvessä.
  2. Hybridi-Cloud: Qlik Cloud -pilven parhaat puolet yhdistettynä asiakkaan hallinnoimaan ympäristöön, joka voi sisältää esimerkiksi runsasta tai arkaluontoista dataa.

Qlik Sense Cloud -ratkaisu antaa yritykselle pääsyn reaaliaikaiseen dataan ja analytiikkaan. Tämä parantaa päätöksentekoon tarvittavaa ymmärrystä ja lisää samalla joustavuutta ja skaalautuvuutta. Hybridivaihtoehto tarjoaa hyvän vaihtoehdon silloin, kun organisaatio haluaa pitää osan datasta omassa hallinnassaan. Tällöin voidaan hyödyntää molempien puolien parhaat edut: Qlik Sense Cloud -ratkaisun erinomainen käyttökokemus sekä asiakkaan hallitseman osan turvallinen ja räätälöity toiminta, esimerkiksi datan valmistelussa ja arkaluontoisten data-aineistojen käsittelyssä. Katso, kuinka voimme auttaa BI-ympäristön hallinnassa Managed Qlik Services by Climber -palvelumallilla.

Climber Qlik Cloud Deployment

– QLIK CLOUD –

PREMIUM-TASON PILVIPOHJAINEN BI-RATKAISU YRITYKSILLE

Qlik Cloud on yrityskäyttöön tarkoitettu pilvipohjainen BI-ratkaisu, joka tarjoaa tehokasta data-analytiikkaa ja mahdollistaa monenlaisia käyttöönottomalleja. Ratkaisu tarjoaa monia merkittäviä hyötyjä.

QlikView’n ja Qlik Sensen yhdistäminen samalle data-analytiikka-alustalle
Kaikki analytiikka on nyt yhdistetty yhteen, kokonaisvaltaiseen portaaliin. Koska Qlik Cloud perustuu micro service -pohjaiseen arkkitehtuuriin, voidaan sekä Qlik Sense- että QlikView-sovelluksia ylläpitää samasta paikasta. Kaikkia Qlik-sovelluksia voidaan käyttää yhdellä sisäänkirjautumisella. Alustaan voi linkittää myös muita raportteja ja antaa käyttäjille pääsyn kaikkiin raportteihin saman portaalin kautta.

Helppo pääsy ja kätevää kehittämistä selainpohjaisessa käyttöliittymässä
Käyttäjät pääsevät hyödyntämään kaikkia toimintoja helposti ja kattavasti selainpohjaisessa Qlik Sense Hub -käyttöliittymässä. Sovelluksia ja raportteja kehitetään, luodaan ja käytetään samassa selainnäkymässä. Datan visualisointi sekä raporttien luonti ja muokkaus käyvät helposti ja käyttäjälähtöisesti hyvän responsiivisuuden sekä kätevien raahaustoimintojen ansiosta. Alusta on rakennettu tuoreita HTML5-, CSS3- ja JavaScript-standardeja käyttäen, jotta kehittämistä ja analytiikkaa voidaan tukea käyttäjän valitsemalla laitteella: kannettavalla tai pöytätietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Monilähteisen datan samanaikainen käyttö in-memory-sovelluksilla
Käyttäjät voivat analysoida dataa samanaikaisesti monesta eri lähteestä ilman että vasteaika pitenee. Qlik Associative Enginen ja in-memory-datalähteen ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää dataa esimerkiksi Excel-tiedostoista, SQL-tietokannoista sekä Clouderan kaltaisilta big data -alustoilta.

Hälytykset keskeisistä datamuutoksista keskustelevan analytiikan avulla
Qlik Cloud tukee keskustelevaa analytiikkaa ja datahälytyksiä. Chat-integraatioiden avulla käyttäjät voivat saada ilmoituksia tärkeistä muutoksista ja tapahtumista ja pysyä aina ajan tasalla datansa kehittymisestä. Käyttäjät voivat hallinnoida haluamiaan ilmoituksia ja niiden lähetyskanavia (chat, sähköposti tai verkkopalvelu). He pystyvät myös muokkaamaan hälytyksiä sovellusten dataan liittyvien, asiakaskohtaisesti määriteltyjen liiketoimintakriteerien mukaan. Hälytykset aktivoituvat sovelluksen uudelleenlatauksen yhteydessä, ja ne voidaan asettaa aktivoitumaan tiettyjen dimensioiden ja mittarien yhdistelmällä.

Hälytyksistä tapahtumalähtöisiin toimintoihin
Qlik Application Automation auttaa muuttamaan tiedon ja ymmärryksen toimenpiteiksi juuri tarvittavalla hetkellä. Liiketoiminnan tapahtumiin voidaan vastata automaattisesti dynaamisten prosessien avulla ja käynnistää niiden pohjalta automaattisesti eteneviä toimenpiteiden sarjoja näppärästi Cloud-sovelluksissa. Vähäkoodisen (low-code) lähestymistavan ansiosta käyttäjät voivat luoda näitä toimenpidesarjoja sovelluskehittimen kätevällä raahaustoiminnolla.

Täyttä joustavuutta natiivilla mobiilisovelluksella
Sekä iOS- että Android-ympäristöihin soveltuvilla Qlik Sense Mobile for Cloud -natiivisovelluksilla voidaan kehittää ja käyttää analytiikkaa kätevästi millä tahansa laitteella. Kerran rakennetut analytiikkasovellukset ovat kätevästi saatavilla koska tahansa myöhemminkin. Sovelluksia voi myös ladata omalle laitteelle offline-käyttöä varten. Käytössä ovat myös sisäänrakennetut hälytystoiminnot ja push-ilmoitukset liittyen päätöksentekoon vaikuttaviin tietoihin ja toimenpiteisiin.

Climber Qlik SaaS Arrow
Climber Missing Data

Pääsy paikallisiin tietolähteisiin pilvestä käsin
Qlik Sense Client-Managed -osion lisääminen samaan kokonaisuuteen tarjoaa parempaa joustavuutta. Tällöin sovelluksia voi hallinnoida ja jakaa samalta alustalta sekä paikallisiin että pilviympäristöihin. Paikallisen datan turvallinen syöttö Qlik Cloud -ympäristöön onnistuu joko Qlik DataTransfer- tai Data Integration -moduulin avulla. Toiminto voidaan joko automatisoida tai se voidaan aktivoida tarvepohjaisesti.

Käsittelyssä arkaluontoista dataa?
Qlik Sense Cloud -palvelua käytetään Qlikin ylläpitämällä Qlik Cloud -alustalla. Käyttöalue voidaan valita tarpeen ja sijainnin mukaan. Qlik Forts on hybridipalvelu, joka laajentaa Qlik Sense -työkalua turvallisesti juuri sinne, missä yritys haluaa datansa sijaitsevan. Se tukee kaikenlaisia paikallisten ratkaisujen sekä yksityisten ja julkisten pilvien yhdistelmiä. Qlik Forts tuottaa kustannussäästöä ja tarjoaa samalla SaaS-palvelun tehokkuushyödyt, sillä sitä käytetään Qlikillä. Datan sijaintivaatimuksistakaan ei tarvitse tinkiä.

– QLIK SENSE CLOUD -HINNOITTELU –

Qlik Sense Cloud on saatavilla kahdella erityyppisellä lisensointimallilla. Molemmissa versioissa Qlik ylläpitää pilvi-infrastruktuuria ja palveluun kuuluvat Qlik Cloud Platform -komponenttien lisäksi täysi skaalautuvuus, tietoturva jne.

KÄYTTÄJÄLISENSSIT

Qlik Sense -käyttäjälisenssit ovat henkilökohtaisia ja niitä on kolmea eri sorttia. Työkalua käyttävän henkilöstön määrä sekä käyttöoikeudet määrittelevät kuinka paljon kumpaakin lisenssiä on hankittava.

Professional User: Nimetty lisenssi, joka antaa täydelliset työkalun käyttöoikeudet. Tämä lisenssimalli sopii heille, jotka käyttävät Qlik Sense -työkalua päivittäin ja voivat sekä luoda että editoida aplikaatioita. Työkalun kaikki ominaisuudet ovat heidän käytössään ja heillä on myös hallinto-oikeudet.

Analyzer User: Nimetty lisenssi, joka antaa oikeudet valmiiden aplikaatioiden käyttöön. Tämä linsenssi sopii heille, jotka analysoivat ja kuluttavat dataa, mutta joiden ei tarvitse luoda tai muokata aplikaatioita. He voivat lisätä kirjanmerkkejä, jakaa dataa muille ja viedä tietoja exceliin.

Analyzer Capacity: Käyttöön perustuva lisenssi, joka takaa samat ominaisuudet kuin Analyzer User. Lisenssi on tilausperusteinen ja sisältää kiinteän, kuukausipohjaisen minuuttimäärän. Minuutit voidaan hyödyntää ryhmän jäsenten kesken. Lisenssi sopii työntekijöille, jotka käyttävät sovelluksia satunnaisesti.

KAPASITEETTIMALLINEN LISENSOINTI

Tämä Qlik Sense Cloud -lisenssimalli perustuu datakapasiteettiin kiinteän hinnan määritellyllä datansiirtokapasiteetilla. Riippuen tarpeesta, mallissa on tarjolla erilaisia paketteja lähtien 50Gb datamäärällä ja rajoittamattomalla käyttäjämäärällä.

LISENSSITARJOUS

Ota yhteyttä niin laadimme tarpeitanne vastaavan lisenssitarjouksen.

Climber Qlik Sense Table

ONKO PILVIPOHJAINEN BI-RATKAISU AJANKOHTAINEN?
OTA YHTEYTTÄ!

Autamme mielellämme tehokkaan, pilvipohjaisen BI-strategian rakentamisessa. Opastamme asiakkaitamme kaikissa Qlik Sense -käyttöönottoon liittyvissä asioissa ja varmistamme, että ratkaisu toimii sujuvasti organisaation muiden teknologioiden kanssa. Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä läpi teille sopivat vaihtoehdot!


Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793