Climber Worldwide

Qlik Sense SaaS – pilvilähtöinen data-analytiikkaratkaisu

Tehokkaan data-analytiikan ytimessä on liiketoiminnan ja IT-toimintojen saumaton yhdistäminen. Sujuvuutta tukee osaltaan se, että nykyään yhä useammat yritykset kehittävät teknologioitaan pilvilähtöisesti. Qlik Sense SaaS on pilvipohjainen Business Intelligence -ratkaisu, joka tarjoaa alansa parhaat, skaalautuvat analytiikkaominaisuudet. Alusta antaa organisaation kaikille työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää dataa ja tehdä datapohjaisia päätöksiä Qlik Sense– ja QlikView-sovellusten avulla – molemmat samassa selainnäkymässä. Samalla ratkaisu säästää IT-osaston erillisiltä ohjelmistoasennuksilta ja käyttöönotoilta vaarantamatta silti ratkaisun suorituskykyä. Qlik SaaS tarjoaa helppoa ja kätevää BI-analytiikkaa. Katso lyhyt esittelyvideo.

– MIKSI VALITA QLIK SAAS? –

KEHITÄ JA KÄYTÄ DATA-ANALYTIIKKASOVELLUKSIA QLIKIN YLLÄPITÄMÄSSÄ PILVESSÄ

Qlik SaaS tukee siirtymää pilvilähtöiseen teknologia-ajatteluun. Qlik Sense SaaS mahdollistaa Qlik-sovellusten kehittämisen, päivittämisen ja käyttämisen kaikissa vaiheissaan – kätevästi Qlikin ylläpitämässä Qlik Cloud Services -pilvipalvelussa. Palvelun voi ottaa käyttöön joko erillisenä kokonaisuutena tai osana monipilviratkaisua, joka perustuu single subscription -lisenssimalliin. Skaalautuvaa alustaa pääsee käyttämään helposti mistä tahansa. Se myös tarjoaa Qlikin uusimmatkin toiminnallisuudet ilman ohjelmistopäivityksiä.

Climber FI Qlik SaaS Graphic

PILVIALUSTA KÄYTTÖÖN PAIKASTA RIIPPUMATTA

Qlik Sense SaaS on riippumaton alusta, jonka voi liittää lähes mihin tahansa IT-järjestelmään. Alustan arkkitehtuuri on suunniteltu tukemaan organisaation olemassa olevaa infrastruktuuria ja mahdollistamaan käytössä olevien teknologioiden ja lähdejärjestelmien hyödyntämistä myös jatkossa.

KAKSI KÄYTTÖÖNOTTOMALLIA:

  1. Kokonaisvaltainen SaaS: Kaikki toiminnallisuudet Qlik Cloud Services -pilvessä.
  2. Hybridi-SaaS: Qlik Cloud Services -pilven parhaat puolet yhdistettynä asiakkaan hallinnoimaan ympäristöön, joka voi sisältää esimerkiksi runsasta tai arkaluontoista dataa.
    Katso, kuinka voimme auttaa BI-ympäristön hallinnassa Managed Qlik Services by Climber -palvelumallilla.

Qlik Sense SaaS -ratkaisu antaa yritykselle pääsyn reaaliaikaiseen dataan ja analytiikkaan. Tämä parantaa päätöksentekoon tarvittavaa ymmärrystä ja lisää samalla joustavuutta ja skaalautuvuutta. Hybridivaihtoehto tarjoaa hyvän vaihtoehdon silloin, kun organisaatio haluaa pitää osan datasta omassa hallinnassaan. Tällöin voidaan hyödyntää molempien puolien parhaat edut: Qlik Sense SaaS -ratkaisun erinomainen käyttökokemus sekä asiakkaan hallitseman osan turvallinen ja räätälöity toiminta, esimerkiksi datan valmistelussa ja arkaluontoisten data-aineistojen käsittelyssä.

Climber FI Qlik SaaS Table

– QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS –

PREMIUM-TASON PILVIPOHJAINEN BI-RATKAISU YRITYKSILLE

Qlik Sense Enterprise SaaS on yrityskäyttöön tarkoitettu pilvipohjainen BI-ratkaisu, joka tarjoaa tehokasta data-analytiikkaa ja mahdollistaa monenlaisia käyttöönottomalleja. Ratkaisu tarjoaa monia merkittäviä hyötyjä.

QlikView’n ja Qlik Sensen yhdistäminen samalle data-analytiikka-alustalle
Kaikki analytiikka on nyt yhdistetty yhteen, kokonaisvaltaiseen portaaliin. Koska Qlik Sense SaaS perustuu micro service -pohjaiseen arkkitehtuuriin, voidaan sekä Qlik Sense- että QlikView-sovelluksia ylläpitää samasta paikasta. Kaikkia Qlik-sovelluksia voidaan käyttää yhdellä sisäänkirjautumisella. Alustaan voi linkittää myös muita raportteja ja antaa käyttäjille pääsyn kaikkiin raportteihin saman portaalin kautta.

Helppo pääsy ja kätevää kehittämistä selainpohjaisessa käyttöliittymässä
Käyttäjät pääsevät hyödyntämään kaikkia toimintoja helposti ja kattavasti selainpohjaisessa Qlik Sense Hub -käyttöliittymässä. Sovelluksia ja raportteja kehitetään, luodaan ja käytetään samassa selainnäkymässä. Datan visualisointi sekä raporttien luonti ja muokkaus käyvät helposti ja käyttäjälähtöisesti hyvän responsiivisuuden sekä kätevien raahaustoimintojen ansiosta. Alusta on rakennettu tuoreita HTML5-, CSS3- ja JavaScript-standardeja käyttäen, jotta kehittämistä ja analytiikkaa voidaan tukea käyttäjän valitsemalla laitteella: kannettavalla tai pöytätietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Monilähteisen datan samanaikainen käyttö in-memory-sovelluksilla
Käyttäjät voivat analysoida dataa samanaikaisesti monesta eri lähteestä ilman että vasteaika pitenee. Qlik Associative Enginen ja in-memory-datalähteen ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää dataa esimerkiksi Excel-tiedostoista, SQL-tietokannoista sekä Clouderan kaltaisilta big data -alustoilta.

Hälytykset keskeisistä datamuutoksista keskustelevan analytiikan avulla
Qlik Sense Enterprise SaaS tukee keskustelevaa analytiikkaa ja datahälytyksiä. Chat-integraatioiden avulla käyttäjät voivat saada ilmoituksia tärkeistä muutoksista ja tapahtumista ja pysyä aina ajan tasalla datansa kehittymisestä. Käyttäjät voivat hallinnoida haluamiaan ilmoituksia ja niiden lähetyskanavia (chat, sähköposti tai verkkopalvelu). He pystyvät myös muokkaamaan hälytyksiä sovellusten dataan liittyvien, asiakaskohtaisesti määriteltyjen liiketoimintakriteerien mukaan. Hälytykset aktivoituvat sovelluksen uudelleenlatauksen yhteydessä, ja ne voidaan asettaa aktivoitumaan tiettyjen dimensioiden ja mittarien yhdistelmällä.

Hälytyksistä tapahtumalähtöisiin toimintoihin
Qlik Application Automation auttaa muuttamaan tiedon ja ymmärryksen toimenpiteiksi juuri tarvittavalla hetkellä. Liiketoiminnan tapahtumiin voidaan vastata automaattisesti dynaamisten prosessien avulla ja käynnistää niiden pohjalta automaattisesti eteneviä toimenpiteiden sarjoja näppärästi SaaS-sovelluksissa. Vähäkoodisen (low-code) lähestymistavan ansiosta käyttäjät voivat luoda näitä toimenpidesarjoja sovelluskehittimen kätevällä raahaustoiminnolla.

Täyttä joustavuutta natiivilla mobiilisovelluksella
Sekä iOS- että Android-ympäristöihin soveltuvilla Qlik Sense Mobile for SaaS -natiivisovelluksilla voidaan kehittää ja käyttää analytiikkaa kätevästi millä tahansa laitteella. Kerran rakennetut analytiikkasovellukset ovat kätevästi saatavilla koska tahansa myöhemminkin. Sovelluksia voi myös ladata omalle laitteelle offline-käyttöä varten. Käytössä ovat myös sisäänrakennetut hälytystoiminnot ja push-ilmoitukset liittyen päätöksentekoon vaikuttaviin tietoihin ja toimenpiteisiin.

Climber Qlik SaaS Arrow
Climber Missing Data

Pääsy paikallisiin tietolähteisiin pilvestä käsin
Qlik Sense Enterprise Client-Managed -osion lisääminen samaan kokonaisuuteen tarjoaa parempaa joustavuutta. Tällöin sovelluksia voi hallinnoida ja jakaa samalta alustalta sekä paikallisiin että pilviympäristöihin. Paikallisen datan turvallinen syöttö Qlik SaaS -ympäristöön onnistuu joko Qlik DataTransfer- tai Data Integration -moduulin avulla. Toiminto voidaan joko automatisoida tai se voidaan aktivoida tarvepohjaisesti.

Käsittelyssä arkaluontoista dataa?
Qlik Sense Enterprise SaaS -palvelua käytetään Qlikin ylläpitämällä Qlik Cloud Services -alustalla. Käyttöalue voidaan valita tarpeen ja sijainnin mukaan. Qlik Forts on hybridipalvelu, joka laajentaa Qlik Sense -työkalua turvallisesti juuri sinne, missä yritys haluaa datansa sijaitsevan. Se tukee kaikenlaisia paikallisten ratkaisujen sekä yksityisten ja julkisten pilvien yhdistelmiä. Qlik Forts tuottaa kustannussäästöä ja tarjoaa samalla SaaS-palvelun tehokkuushyödyt, sillä sitä käytetään Qlikillä. Datan sijaintivaatimuksistakaan ei tarvitse tinkiä.

– QLIK SAAS -HINNOITTELU –

VALITSE BUSINESS- TAI ENTERPRISE-LISENSSI

Qlik Sense SaaS on saatavilla single subscription -lisenssimallilla. Alustasta on valittavissa kaksi versiota: Qlik Sense Enterprise (QSE) SaaS tai Qlik Sense Business, jossa Qlik ylläpitää ja hallinnoi pilvi-infrastruktuuria. Qlik Sense Business on pilviratkaisu, jonka avulla yritys voi operationalisoida data-analytiikkaa eri tiimien välillä, jakaa laajasti dataa ja tehdä tehokkaasti yhteistyötä. Qlik Sense Enterprise on skaalautuva, yrityskäyttöön tarkoitettu ratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön joko erillisenä kokonaisuutena tai osana monipilviratkaisua. Jos käytössä on jo Qlik Sense Business, mahdollistaa päivitys Qlik Sense Enterprise -ratkaisuun koko organisaatiolle täyden pilvipohjaisen BI-kokemuksen. Ota yhteyttä, saat meiltä hinta-arvion!

Climber Qlik SaaS Matrix

ONKO PILVIPOHJAINEN BI-RATKAISU AJANKOHTAINEN?
OTA YHTEYTTÄ!

Autamme mielellämme tehokkaan, pilvipohjaisen BI-strategian rakentamisessa. Opastamme asiakkaitamme kaikissa Qlik Sense -käyttöönottoon liittyvissä asioissa ja varmistamme, että ratkaisu toimii sujuvasti organisaation muiden teknologioiden kanssa. Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä läpi teille sopivat vaihtoehdot!

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793