Climber Worldwide

Tangent Works käyttää koneoppimista liiketoiminnan arvon kasvattamisessa ennusteanalyysin avulla

Kyky ennustaa tulevaa mullistaa liiketoiminnan suunnan. Ennusteiden avulla voidaan parantaa operatiivista tehokkuutta, luoda tarkkoja hintaennusteita, käsitellä mahdollisia ongelmia ennen kuin ne nousevat esiin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Olemme Tangent Worksin ylpeä kumppani. Tangent Worksin Tangent Information Modeller (TIM) on automatisoitu ennustemalliratkaisu, jolla voidaan luoda ja päivittää ennustemalleja helposti.

TIMin käyttämiseen ei vaadita tekoälyosaamista. TIM automatisoi ennusteet ja poikkeamatunnistuksen analysoimalla ajanjaksodataa ja luomalla tarkkoja malleja havaitsemiensa kaavojen perusteella.

Divider

Ota käyttöön suorien ennusteiden hyödyt yhdistämällä Qlik Sense ja TIM

Voit hyödyntää TIMiä poistumatta tutusta Qlik Sense -ympäristöstä Server-Side Extension -laajennuksen (SSE) avulla. SSE:n saumattoman Qlik Sense -integraation kautta pääset kiinni suoriin ennusteisiin, jotka perustuvat hyperkuutiossasi olevaan dataan. Vaihtoehtoisesti voit myös integroida Qlikin ja TIMin REST APIn avulla.

TIM voi mullistaa yrityksen liiketoiminnan monella eri tavalla. Luottokorttitoimija voi havaita sen avulla poikkeamia ja estää väärinkäytöksiä. Uuden tuotteen lanseerauksessa TIMillä voi rakentaa ennusteet uudelleen heti, kun ensimmäiset myyntitiedot ovat saatavilla. Tarkkojen ennusteiden pohjalta voidaan tehdä tuotantoon, varastoon ja logistiikkaan liittyviä päätöksiä.

Palvelun käyttöönotto käy helposti. Qlik Sensen TIM Starter Pack sisältää TIM-lisenssin ja paljon käytännön vinkkejä. Tiimimme auttaa käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Divider

Koneoppimisen hyödyt
ilman datatieteilijän apua

TIM automatisoi mallintamisprosessin täysin ilman erikoistuneen datatieteilijän apua. Voit rakentaa malleja helposti itse tai antaa TIM InstantML- teknologian tehdä sen puolestasi.

TIMin voi ottaa käyttöön joustavasti ja skaalautuvasti usealla eri tavalla:

  • Tangent Worksin hallinnoiman pilvipalvelun kautta
  • Omalla Microsoft Azure -tilillä
  • Oman IT-infrastruktuurin kautta
  • Monilla IoT Edge -laitteilla

Käyttöönoton jälkeen TIMiä voidaan käyttää eri rajapintojen kautta:

  • TIM API: TIMin mallinnusparametrien täysi hallinta
  • TIM Studio: tehokas graafinen rajapinta
  • TIM Clients tai TIM on platforms: suora implementointi haluttuun työkaluun tai alustaan

Ota yhteyttä, nostetaan ennusteanalyysinne uudelle tasolle!

Tangent Works -kumppanina annamme opastusta ja autamme saamaan TIMistä irti parhaan hyödyn liiketoiminnallenne. Käymme prosessin aikana läpi yrityksellenne soveltuvat käyttöönottovaihtoehdot.

Janne Timonen

BI Manager
janne.timonen@climber.fi
+358 40 773 0793

Jussi Saarinen

Managing Director
jussi.saarinen@climber.fi
+358 40 756 7340